Trái phiếu chuyển đổi là gì? Đặc điểm và lợi ích như thế nào?

Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác, đây là một trong những hình thức để huy động vốn phổ biến hiện nay. Vậy trái phiếu chuyển đổi là gì? Đặc điểm và lợi ích như thế nào?

Đó là những vấn đề được quan tâm hàng đầu hiện nay, với những chủ thể đầu tư tài chính cũng như với các công ty cổ phần khi phát hành trái phiếu.

Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Trái phiếu chuyển đổi trong tiếng Anh là Convertible Bond. Trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu của công ty cổ phần cho phép trái chủ quyền được chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu (thông thường là cổ phiếu thường) của công ty. Trong đó:

Tỉ lệ chuyển đổi và thời hạn chuyển đổi được ấn định ngay từ lúc phát hành trái phiếu và chỉ thay đổi khi công ty phát hành có sự tách hoặc gộp cổ phiếu.

Trái phiếu chuyển đổi là gì?
Trái phiếu chuyển đổi là gì?

Loại trái phiếu này có đặc điểm là lãi suất cố định và tương đối là thấp hơn so với các loại trái phiếu khác, đồng thời trái phiếu chuyển đổi hứa hẹn đem lại cho nhà đầu tư lợi nhuận lớn hơn khi chuyển đổi thành loại cổ phiếu thường của công ty và đây chính là điểm hấp dẫn của trái phiếu chuyển đổi.

Nên hiểu rằng, về bản chất đối với nền kinh tế, trái phiếu chuyển đổi được coi là một sản phẩm lồng ghép giữa trái phiếu doanh nghiệp và quyền mua cổ phiếu do chính doanh nghiệp phát hành. Quyền mua cổ phiếu cho phép người nắm giữ có quyền, mà không có nghĩa vụ mua cổ phiếu tại một thời điểm trong tương lai với một mức giá xác định trước.

Xem thêm:

Đặc điểm của trái phiếu chuyển đổi

Đặc điểm của trái phiếu chuyển đổi
Đặc điểm của trái phiếu chuyển đổi

Để có thể đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn, các chuyên gia tài chính cần lưu ý một số đặc điểm của trái phiếu chuyển đổi, bao gồm:

 • Tỷ lệ chuyển đổi: được thể hiện là số lượng cổ phiếu nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu. Tỷ lệ này được công ty ấn định ngay khi phát hành ra trái phiếu đó.
 • Thời hạn chuyển đổi: do công ty quy định rất đa dạng, tùy theo tính toán và quyết định của từng công ty, có loại có thể chuyển đổi bất cứ lúc nào, có loại chỉ được chuyển đổi vào một số thời điểm nhất định. xác định. Nhà đầu tư nên lưu ý để có thể chuyển đổi kịp thời trái phiếu của bản thân.
 • Lãi suất: Giống như trái phiếu thông thường, trái phiếu chuyển đổi cũng đem đến khoản lãi suất định kỳ cho nhà đầu tư. Dù vậy, mức lãi suất này sẽ thấp hơn.
 • Chuyển đổi bắt buộc: Trường hợp này xảy ra khi giá cổ phiếu lên cao hơn giá trị mà nó có thể đạt được vào thời điểm trái phiếu được mua lại hoặc bị thu hồi. Đặc tính này làm hạn chế khả năng tăng giá quá cao của trái phiếu chuyển đổi.

Ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

Ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi
Ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi

Sau khi đã hiểu được như thế nào là trái phiếu chuyển đổi, chúng ta cùng phân tích những ưu điểm và nhược điểm của trái phiếu chuyển đổi.

Ưu điểm

Đối với nhà phát hành

 • Tạo thêm khả năng để công ty huy động vốn trên thị trường khi việc phát hành cổ phiếu phổ thông và trái phiếu không thuận lợi.
 • Lãi suất của trái phiếu này thấp hơn so với lãi suất của trái phiếu thường. Điều đó có thể cho phép công ty huy động vốn với chi phí thấp.
 • Khi các trái chủ thực hiện việc chuyển đổi, nó cũng có thể cải thiện cấu trúc vốn của công ty tốt hơn.

Đối với nhà đầu tư 

 • Được đảm bảo hưởng lãi suất cố định khi chưa thực hiện chuyển đổi và không chịu rủi ro của công ty.
 • Khả năng chuyển đổi của trái phiếu tạo cơ hội cho nhà đầu tư hưởng nhiều hơn khi mà giá cổ phiếu của công ty phát hành trên thị trường tăng lên.

Nhược điểm

Đối với công ty phát hành

 • Việc quyết định chuyển đổi (của trái phiếu có thể chuyển đổi) thuộc quyền trái chủ làm cho công ty ở vào thế bị động trong việc tổ chức vốn. Nếu công ty có khả năng thu được lợi nhuận cao, các trái chủ (người sở hữu trái phiếu) sẽ chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu và dẫn tới tăng thêm số cổ đông mới, các cổ đông cũ phải chia sẻ quyền kiểm soát và thu nhập cho cổ đông mới. Đây là điểm bất lợi chủ yếu đối với công ty phát hành.
 • Một điểm bất lợi khác là lợi tức trái phiếu được tính vào chi phí, từ đó được tính trừ vào thu nhập chịu thuế của công ty, còn lợi tức cổ phần là lấy từ lợi nhuận sau thuế của công ty. Vì thế khi các trái chủ chuyển đổi trái phiếu sẽ làm cho thu nhập chịu thuế của công ty tăng lên và thu nhập sau thuế bị giảm đi.

Đối với nhà đầu tư

 •   Được đảm bảo hưởng lãi suất cố định khi chưa thực hiện chuyển đổi và không chịu rủi ro của công ty.
 •   Khả năng chuyển đổi của trái phiếu tạo cơ hội cho nhà đầu tư hưởng nhiều hơn khi mà giá cổ phiếu của công ty phát hành trên thị trường tăng lên.

Công thức xác định giá trị của trái phiếu chuyển đổi

Về bản chất, trái phiếu chuyển đổi được coi là một loại sản phẩm đầu tư hỗn hợp, nó vừa là một dạng trái phiếu doanh nghiệp lại vừa là một loại cổ phiếu do doanh nghiệp phát hành. So với trái phiếu thường, trái phiếu chuyển đổi có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu theo một tỷ lệ nhất định. Vậy nên trái phiếu chuyển đổi sẽ có giá trị nhiều hơn trái phiếu thông thường.

Giá trị của trái phiếu chuyển đổi
Giá trị của trái phiếu chuyển đổi

Giá trị của trái phiếu chuyển đổi có thể được tính bằng công thức:

Giá trị trái phiếu chuyển đổi = Giá trị trái phiếu + Giá trị quyền chuyển đổi

Giá trị của trái phiếu là giá trị hiện tại của các dòng tiền gốc và lãi của trái phiếu trong tương lai. Giá trị quyền chuyển đổi sẽ được xác định theo giá của cổ phiếu trên thị trường, giá cổ phiếu tăng thì quyền chuyển đổi có giá trị, giá cổ phiếu giảm thì quyền chuyển đổi giảm. Giá trị nội tại quyền mua sẽ được quy định bằng phần chênh lệch giữa giá cổ phiếu hiện hành và giá chuyển đổi.

Thời hạn thực hiện quyền càng dài thì quyền chuyển đổi càng có giá trị. Điều này là do thời hạn còn dài khiến cho cơ hội tăng giá của cổ phiếu càng lớn và cao hơn, từ đó giá trị nội tại của quyền mua sẽ lớn, có lợi hơn cho người chuyển đổi.

Lợi ích khi sở hữu trái phiếu chuyển đổi so với trái phiếu thường

Đứng ở vị thế là các nhà đầu tư, trái phiếu chuyển đổi cũng không khác trái phiếu thường, tức là cũng được thanh toán tiền lãi với một lãi suất cố định và sẽ được mua lại với giá bằng mệnh giá vào lúc đáo hạn.

Bản chất của thu nhập từ lãi suất trái phiếu thường cao hơn và chắc chắn hơn thu nhập từ cổ tức trên cổ phiếu. Người nắm giữ trái phiếu chuyển đổi có quyền ưu tiên hơn các cổ đông nắm giữ cổ phiếu khi công ty phá sản và bị thanh lý, tương tự như cổ phiếu ưu đãi được thanh toán.

Trái phiếu chuyển đổi có nhiều lợi ích so với trái phiếu thường
Trái phiếu chuyển đổi có nhiều lợi ích so với trái phiếu thường

Về mặt tương đối, giá thị trường của trái phiếu chuyển đổi có chiều hướng ổn định hơn giá cổ phiếu trong thời kỳ thị trường sa sút. Bên cạnh đó, giá trị của trái phiếu chuyển đổi trên thị trường sẽ được hỗ trợ bởi các lãi suất hiện hành của những trái phiếu cạnh tranh khác. Có ảnh hưởng liên tiếp là trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển thành cổ phiếu vậy nên giá trị thị trường của chúng cũng sẽ có chiều hướng tăng nếu giá cổ phiếu tăng.

Mặt khác, nhà đầu tư còn có quyền lựa chọn, một là sẽ không bị lỗ nặng khi giá cổ phiếu sụt giảm xuống dưới giá chuyển đổi lúc này họ sẽ không thực hiện quyền chuyển đổi, mặt khác có lợi khi giá cổ phiếu tăng mạnh thì họ sẽ thực hiện quyền chuyển đổi rồi bán cổ phiếu sau khi chuyển đổi.

Bản thân trái phiếu chuyển đổi cũng có thể được giao dịch trên thị trường thứ cấp và có tính thanh khoản tương tự như cổ phiếu. Tuy nhiên, việc hạn chế số lượng trái chủ dưới 100 trên thị trường thứ cấp đang được làm rõ.

Cần nhấn mạnh rằng, tùy theo phương án phát hành trái phiếu này mà mang lại lợi ích cho tổ chức phát hành và nhà đầu tư sẽ ở các mức độ khác nhau. Để đánh giá giá trị của chúng, đặc biệt là giá trị quyền chọn, cần phải có thông tin minh bạch về công ty, đặc biệt là về thu nhập kỳ vọng của tổ chức phát hành và tác động của nó đến giá cổ phiếu.

Kết luận

Hy vọng với những thông tin trên đây, các bạn đã có thể hiểu thêm phần nào về trái phiếu chuyển đổi cũng như những đặc điểm và lợi ích của loại trái phiếu chuyển đổi này. Từ đó có thể đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn.

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tài Chính 24h cập nhật Giá vàng – Tỷ giá Ngoại tệ – Lãi suất – Cung cấp kiến thức về Tài chính, Forex, Chứng khoán. Với đội ngũ content có nhiều năm kinh nghiệm hy vọng sẽ mang lại cho bạn những bài viết chất lượng.

author nguyenbathanh 618859d3
Nguyễn Bá Thành
Chào mọi người, mình là Thành. Với 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và kiến thức về Tài chính, Crypto, Forex và Chứng khoán. Hy vọng sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.
Chuyển đổi ngoại tệ
Ngoại tệ cần quy đổi
5/5 - (1 bình chọn)

Về chúng tôi

taichinh24h

Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.

Giá Vàng

Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC

Liên hệ

 • Email: taichinh24h.com.vn@gmail.com
 • Website: https://taichinh24h.com.vn
  0
  Chúng tôi muốn được nghe bình luận góp ý của bạnx