Margin level là gì? Ý nghĩa và công thức tính chính xác trong Forex

Nếu là một trader đã có kinh nghiệm tham gia vào thị trường giao dịch Forex thì chắc hẳn thuật ngữ Margin level không còn xa lạ. Đây là một thuật ngữ chỉ mức ký quỹ mà nhà đầu tư phải bỏ ra để thực hiện một giao dịch nào đó. Vậy cụ thể Margin Level (mức ký quỹ) là gì? Ý nghĩa và công thức tính chính xác trong Forex như thế nào?

Bài viết dưới đây sẽ trả lời cho bạn.

Margin level – Mức kỹ quỹ Forex là gì?

Margin Level – Mức ký quỹ là tỷ lệ phần trăm (%) giá trị dựa trên số lượng Vốn chủ sở hữu so với Số tiền ký quỹ đã sử dụng. khi tham gia giao dịch các nhà đầu tư sẽ bỏ ra một số tiền vốn để tiến hành thực hiện giao dịch. Khi đã thực hiện mở thành công một giao dịch nào đó thì người tham gia sẽ trích trả một vài phần trăm trong toàn bộ giá trị vốn đã đầu tư.

Margin Level - mức ký quỹ là gì?
Margin Level – mức ký quỹ là gì?

Mức ký quỹ sẽ được dựa vào số vốn của chủ sở hữu bởi vì nó được tính theo phần trăm vốn được sử dụng – đó là vốn Equity. Mức ký quỹ cho phép bạn biết số tiền của mình có thể dùng để mở các lệnh giao dịch mới.

 • Mức ký quỹ càng cao, số tiền có sẵn để bạn có thể vào những lệnh giao dịch mới càng nhiều.
 • Mức ký quỹ càng thấp, số tiền có sẵn để bạn vào các lệnh giao dịch mới càng thấp.

Với số vốn Equity càng ít thì mức ký quỹ sẽ càng thấp – nếu kéo dài sẽ gây nên Stop out hay Margin Call.

Margin Level thể hiện rủi ro hiện tại của tài khoản, từ đó nhà đầu tư có biện pháp kịp thời ngăn chặn. Nhà đầu tư cần thường xuyên theo dõi mức ký quỹ của tài khoản của mình vì nó cho biết bạn có đủ tiền để thực hiện một lệnh mới hoặc tiếp tục duy trì lệnh đang mở hay không.

Xem thêm:

Ý nghĩa của Margin Level (mức ký quỹ) là gì?

Margin level có ý nghĩa quan trọng trong đầu tư
Margin level có ý nghĩa quan trọng trong đầu tư

Margin Level có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đầu tư. Cụ thể:

 • Đối với các nhà đầu tư nó mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt dùng để xác minh được các vị thế bổ sung có được người tham gia giao dịch mở hay không. Bởi vì vốn đầu tư các nhà sở hữu sẽ khác nhau nên mức ký quỹ cũng như vậy tuy nhiên có thể nhận thấy được 100% sẽ là mức phổ biến nhất.
 • Một thuật ngữ quan trọng như thế nên bạn cần lưu ý rằng nếu như trong trường hợp không có mở được vị thế mới thì điều này sẽ có thể dễ hiểu rằng mức tiền ký quỹ đã sử dụng thấp hơn hoặc bằng số vốn đầu tư – một vấn đề rất đáng được chú trọng lưu ý. Với việc bạn đã đầu tư một số vốn lớn với mong muốn thu lại được lợi nhuận cao thì bạn cũng sẽ phải đối mặt với việc tỷ lệ thua lỗ cũng sẽ cao vì vậy đây là việc vô cùng cần thiết khi bạn quyết định tham gia giao dịch.

Cách tính mức ký quỹ trong Forex chuẩn xác nhất

Cách tính mức ký quỹ trong Forex có thể hiểu đơn giản rằng đây là thương của vốn chủ sở hữu với mức ký quỹ đã sử dụng với đơn vị là phần trăm. Công thức cụ thể như sau:

Margin Level = (Vốn chủ sở hữu / Mức ký quỹ đã sử dụng) x 100

Khi bạn đã là một nhà giao dịch trên nền tảng các nhà môi giới hay MT4 hoặc MT5 thì việc tính toán mức ký quỹ sẽ tự động cho bạn dễ dàng theo dõi sự thay đổi của nó.

Ví dụ về tính Margin Level (mức kỹ quỹ)

Sẽ có hai mức ký quỹ đó là ký quỹ bắt buộc và mức ký quỹ đã sử dụng

Đối với ký quỹ bắt buộc tính thì công thức là tích của yêu cầu ký quỹ và giá trị danh nghĩa giao dịch.

Còn công thức tính mức quỹ đã sử dụng sẽ có công thức:

Equity (vốn chủ sở hữu) = Số dư tài khoản + Số tiền lãi (hoặc lỗ) thả nổi

Việc tính được mức ký quỹ đã sử dụng sẽ giúp các nhà tham gia nắm bắt được thị trường hơn vì vậy đây là bước không thể bỏ qua và vô cùng quan trọng. Một điều cần lưu ý bạn chỉ được mở duy nhất một mức vị thế bởi trong khi giao dịch không thể mở song song hai vị thế được.

Số tiền bạn bỏ ra để tham gia đầu tư sẽ được gọi là vốn chủ sở hữu đó sẽ là tổng số dư tài khoản và số tiền lãi hoặc lỗ trong khi bạn tham gia giao dịch.

Để có thể dễ hình dung hơn, chúng ta cùng đi phân tích ví dụ sau: Giao dịch mở một lệnh mua USD/JPY với một Lot nhỏ. Giả sử tài khoản của bạn đang có số dư là 1.000 USD.

Tính tiền ký quỹ bắt buộc

Bạn muốn vào lệnh Buy 0.1 lot USDJPY (tương đương 10 000 đơn vị). Yêu cầu ký quỹ là 4%. (Margin Requirement = 4%)

Vậy Ký quỹ bắt buộc = 10 000 x 0.04 = 400 USD

Tính mức ký quỹ đã sử dụng

Bước tính mức ký quỹ đã sử dụng cũng vô cùng quan trọng trong một giao dịch ngoại hối. Theo đó ngoài giao dịch vừa được đề cập ở trên thì sẽ không có bất kỳ giao dịch nào khác được mở. Sẽ chỉ có một mức vị thế duy nhất được mở. Không có giao dịch nào khác mở song song đồng thời.

Tính vốn chủ sở hữu – Equity

Hãy giả sử rằng giao dịch của bạn hiện đang giao dịch ở mức hòa vốn. Điều này có nghĩa là Floating profit của bạn là 0 USD.

Hãy tính toán Vốn chủ sở hữu:

Equity = Balance + Floating Profit = 1000 + 0 = 1000 USD

Như vậy vốn chủ sở hữu hiện có trong tài khoản của bạn sẽ là 1000 USD.

Tính vốn chủ sở hữu – Equity
Tính vốn chủ sở hữu – Equity

Tính mức ký quỹ – Margin Level

Cuối cùng đó chính là tính toán mức ký quỹ. Khi biết được vốn của chủ sở hữu là bao nhiêu thì việc tính mức ký quỹ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bạn làm theo công thức:

Mức ký quỹ = (Vốn chủ sở hữu / Ký quỹ đã sử dụng) x 100%

Theo công thức này ta tính toán như sau: 250% = (1.000 USD/400 USD) x 100%.

Tính mức ký quỹ - Margin Level
Tính mức ký quỹ – Margin Level

Như vậy mức ký quỹ là 250%. Nếu mức ký quỹ thấp hơn hoặc bằng 100%, bạn sẽ không thể mở các giao dịch mới trên nền tảng giao dịch. Trên 100%, mới có thể mở giao dịch.

Một số định nghĩa liên quan

Sau khi đã tìm hiểu khái niệm, ý nghĩa và công thức tính của Mức ký quỹ. Chúng ta hãy cùng đi phân tích những thuật ngữ quan trọng khác cũng liên quan đến mức ký quỹ đó là Free margin (ký quỹ còn dư) và Margin call (lệnh gọi kỹ quỹ).

Dư ký quỹ – Free Margin là gì?

Dư ký quỹ – Free margin là chênh lệch giữa Equity (Vốn chủ sở hữu) và Used margin (ký quỹ đã sử dụng). Ký quỹ còn dư đề cập đến vốn chủ sở hữu trong tài khoản của nhà giao dịch KHÔNG bị ràng buộc trong các lệnh đang mở hiện tại.

Ký quỹ còn dư có thể được sử dụng để mở các lệnh giao dịch mới. Công thức tính dư ký quỹ là:

Free Margin = Equity – Used Margin

Theo công thức trên có thể thấy nếu trạng thái giao dịch của bạn đang có lãi, Equity sẽ tăng lên và Free margin sẽ tăng theo. Từ đó có thể giúp bạn mở thêm nhiều lệnh giao dịch khác nếu muốn.

 • FREE MARGIN là số tiền KHÔNG bị khóa bởi các lệnh giao dịch đang mở và có thể được sử dụng để mở thêm các giao dịch mới.
 • Khi FREE MARGIN ở mức 0 hoặc ít hơn, bạn sẽ không thể mở được các giao dịch mới.

Lệnh gọi ký quỹ – Margin call là gì?

Lệnh gọi ký quỹ – Margin call là một ngưỡng cụ thể mà khi tài khoản của bạn chạm đến ngưỡng này, bạn đang trong vùng nguy hiểm vì có thể có một vài hoặc tất cả các lệnh giao dịch của bạn buộc phải đóng.

Như đã nói bên trên, công thức tính Lệnh gọi ký quỹ là:

Margin level = (Equity / User margin) X 100%

Điều này chứng tỏ margin level luôn biến động và Margin call là một giá trị trong biến động đó.

Ví dụ: một số nhà môi giới ngoại hối có Margin call là 100%.

Lệnh gọi ký quỹ - Margin call là gì?
Lệnh gọi ký quỹ – Margin call là gì?

Ở hình minh họa trên, có thể thấy nếu Mức ký quỹ trong tài khoản của bạn giảm xuống 100% hoặc thấp hơn, một Margin call sẽ xuất hiện. Margin call là một thông báo từ sàn môi giới cho bạn biết rằng Margin level đã giảm xuống dưới mức yêu cầu tối thiểu (ở đây là 100%).

Kết luận

Giao dịch ký quỹ là một chiến lược đầu tư Forex đem lại nhiều lợi nhuận, nhưng trader cần hiểu rủi ro có thể xảy ra. Trader phải nắm được cách hoạt động của tài khoản ký quỹ, đọc kỹ các điều khoản kỹ quý mà sàn chứng khoán đưa ra. Nếu có bất cứ điều gì không rõ ràng trong điều khoản ký quỹ, hãy đặt câu hỏi và đảm bảo mình đã hiểu. Hy vọng qua bài viết trên, các trader cũng đã hiểu thế nào là Margin Level – mức kỹ quỹ và những ý nghĩa quan trọng mà chỉ số này mang lại trong đầu tư.

Thông tin được biên tập bởi: taichinh24h.com.vn

Theo dõi
Thông báo về
guest
0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Tài Chính 24h cập nhật Giá vàng – Tỷ giá Ngoại tệ – Lãi suất – Cung cấp kiến thức về Tài chính, Forex, Chứng khoán. Với đội ngũ content có nhiều năm kinh nghiệm hy vọng sẽ mang lại cho bạn những bài viết chất lượng.

author nguyenbathanh 618859d3
Nguyễn Bá Thành
Chào mọi người, mình là Thành. Với 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và kiến thức về Tài chính, Crypto, Forex và Chứng khoán. Hy vọng sẽ mang lại cho bạn những thông tin hữu ích.
Chuyển đổi ngoại tệ
Ngoại tệ cần quy đổi
5/5 - (1 bình chọn)

Về chúng tôi

taichinh24h

Tài Chính 24h Cập Nhật Giá Vàng - Tỷ Giá Ngoại Tệ - Lãi Suất - Cung Cấp Kiến Thức Về Tài Chính, Forex, Chứng Khoán.

Giá Vàng

Vàng SJC
Bảo Tín Minh Châu
Vàng PNG
DOJI Giá vàng Phú
Quý Biểu đồ SJC

Liên hệ

 • Email: taichinh24h.com.vn@gmail.com
 • Website: https://taichinh24h.com.vn
  0
  Chúng tôi muốn được nghe bình luận góp ý của bạnx