Các hình thức cho vay được áp dụng tại các tổ chức tín dụng

Ngoài ngân hàng ra, các tổ chức tín dụng bao gồm các công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty cho thuê tài chính, quỹ đầu tư, công ty mua bán nợ … cũng chính là một nguồn cho vay đảm bảo tới khách hàng đang có nhu cầu tài chính.

Thông thường về mặt xét duyệt hồ sơ cho vay của các tổ chức tài chính không quá khắt khe, do đó nhiều người thích vay ở các tổ chức tín dụng hơn là Ngân hàng. Vậy các tổ chức tín dụng có các hình thức cho vạy nào, cụ thể ra sao ? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây :

Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN về việc ban hành quy chế cho vay của các tổ chức tín dụng quy đinh các hình thức cho vay bao gồm :

  • Cho vay từng lần : Mỗi lần vay tổ chức tín dụng và khách hàng thực hiện thủ tục vay vốn theo quy định và ký kết hợp đồng tín dụng.
  • Cho vay theo hạn mức tín dụng: Một hạn mức tín dụng duy trì trong một khoảng thời gian nhất đinh được tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận.
  • Cho vay theo dự án đầu tư: Tổ chức tín dụng cho khách hàng vay vốn để phục vụ các dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các dự án đầu tư phục vụ đời sống.
  • Cho vay hợp vốn: Một số các tổ chức tín dụng cùng kết hợp cho vay đối với một dự án vay vốn hoặc phương án vay vốn của khách hàng. Trong đó, có một tổ chức tín dụng đứng ra làm đầu mối dàn xếp, phối hợp với các tổ chức tín dụng khác. Việc kết hợp cho vay hợp vốn thực hiện theo quy định của Quy chế này và Quy chế đồng tài trợ của các tổ chức tín dụng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.
  • Cho vay trả góp: Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận và xác định số lãi vốn vay phải trả cộng với số nợ gốc để trả nợ theo nhiều kỳ hạn trong thời hạn cho vay tiền mặt trả góp.
  • Cho vay theo hạn mức tín dụng dự phòng: Tổ chức tín dụng đảm bảo sẵn sàng cho khách hàng vay vốn trong một hạn mức tín dụng nhất định. Tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận thời hạn hiệu lực của hạn mức tín dụng dự phòng, mức phí trả cho hạn mức tín dụng dự phòng.
  • Cho vay thông qua thẻ tín dụng: Tổ chức tín dụng cho khách hàng được sử dụng số vốn vay trong  hạn mức tín dụng để thanh toán tiền mua hàng hoá, dịch vụ và rút tiền mặt tại máy rút tiền tự động hoặc điểm ứng tiền mặt là đại lý của tổ chức tín dụng. Khi cho vay phát hành và sử dụng thẻ tín dụng, tổ chức tín dụng và khách hàng phải tuân theo các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phát hành và sử dụng thẻ tín dụng.
  • Cho vay theo hạn mức thấu chi: Là việc cho vay mà tổ chức tín dụng thoả thuận bằng văn bản chấp thuận cho khách hàng chi vượt số tiền có trên tài khoản thanh toán của khách hàng phù hợp với các quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về hoạt động thanh toán qua các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.
  • Một số phương thức cho vay khác phù hợp với quy định tại Quy chế này và điều kiện hoạt động kinh doanh của tổ chức tín dụng và đặc điểm của khách hàng vay.

Phía trên là các hình thức cho vay của các tổ chức tín dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Để được tư vấn rõ hơn khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tổng đài tư vấn tài chính của Tài Chính 24h để được tư vấn miễn phí.

4/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Call Now ButtonGọi ngay 0337651676